Metadossier Woonbeleid

Metadossier Woonbeleid

De NVRR presenteert hier het tweede metadossier, over het woonbeleid, een actueel thema dat landelijk speelt. Rekenkamers verrichten vaak onderzoek naar dezelfde (soort) onderwerpen en gaan vooraf voor inspiratie voor onderzoeksvragen en -aanpak, normenkader en aanbevelingen te rade bij rapporten van andere rekenkamers. Door dit metadossier wil de NVRR de kennis en expertise die in rekenkamerrapporten opgesloten zit ontsluiten en makkelijk toegankelijk maken. Wij verwachten dat dit metadossier ook interessant materiaal biedt voor raadsleden, wethouders, landelijke politici en journalisten. Het metadossier biedt een bijna complete staalkaart van wat rekenkamers op het onderwerp woonbeleid hebben opgeleverd.

Dit metadossier bevat een relationele database van 49 rekenkamerrapporten over het woonbeleid in de periode 2015-2022. Uit de rapporten zijn alle deelonderwerpen, de onderzoeksvragen, onderzoeksaanpak, normen, conclusies en aanbevelingen geïnventariseerd en via de database systematisch ontsloten. Een korte handleiding hoe de applicatie werkt en de daarin opgenomen informatie toegankelijk wordt, staat onderaan de pagina als je doorklikt naar het metadossier.

In de link op deze pagina, ‘Analyse/Do's en Don'ts’, vindt u een document met een korte introductie op het onderwerp jeugdhulp, een eerste analyse van de rapporten over woonbeleid, ‘do’s & don’ts’ en de lijst van rekenkamerrapporten die in het metadossier zijn opgenomen.

Het metadossier is mogelijk gemaakt dankzij subsidie van het Ministerie van BZK. Voor het noeste inventarisatiewerk dankt de NVRR onderzoeker Corine Baarda. Het eerst volgende metadossier gaat over de rekenkameronderzoeken met betrekking tot schuldhulpverlening.

Graag horen we wat je ervaring is met het metadossier, en eventuele tips ter verbetering van inhoud en gebruik, via info@nvrr.nl. Alvast zeer bedankt.

Naar het metadossier