Metadossier Woonbeleid

Wet-en regelgeving en beleid

Exporteer als CSV

Alphen aan de Rijn (2019) (2019)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015
 • Huisvestingswet 2014

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionale Woonagenda Holland Rijnland: ‘Kwaliteit voor kwantiteit’ 2017

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

 • Programmabegroting 2018 / Meerjarenraming 2019-2021
 • Programmabegroting 2019 / Meerjarenraming 2020-2022
 • Groene stad met lef. Coalitieakkoord 2018

Amersfoort (2022) (2022)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015
 • Huisvestingswet 2014
 • Wet ruimtelijke ordening/Omgevingswet

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Huisvestingsverordening Amersfoort 2020
 • Compensatieregeling sociale huur

Overig

-

Amstelveen (2021) (2021)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Regeling Maatwerk Wonen
 • Verordening starterslening 2020
 • Huisvestingsverordening 2019 en bijbehorende uitvoeringsregels wonen

Overig

-

Amsterdam (2017) (2017)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015
 • Huisvestingswet 2014
 • Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
 • Wet ruimtelijke ordening

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Huisvestingsverordening Amsterdam 2016
 • Beleidsregels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad 2017
 • Verordening woningonttrekking Stadsregio Amsterdam, Schaarstepatro- nen in de woningvoorraad van Stadsregio Amsterdam uit 2014

Overig

 • Coalitieakkoord 2014-2018 – Amsterdam is van iedereen

Barendrecht (2022) (2022)

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Aedes, Bouwend
  Nederland, e.a.., Nationale Woonagenda 2018-2021uit 2018
 • Ministerie van BZK, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Nationale woon- en bouwagenda 2022

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015
 • Huisvestingswet 2014

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Provincie Zuid-Holland, Woonvisie 2011-2020 Provincie Zuid-Holland 2011

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Stadsregio Rotterdam Op weg naar een gezonde woningmarkt. Verstedelijkingsscenario 2020 Regio Rotterdam 2010
 • SvWrR Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam 2020-2024 2019
 • SvWrR Regioakkoord nieuwe woningmarktafspraken regio Rotterdam 2019

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Verordening VROM Starterslening 2012
 • Verordening Starterslening Barendrecht 2017 uit 2016
 • Verordening woonruimtebemiddeling 2015
 • Doorstroomregeling grote woningen 2017

Overig

 • Collegeprogramma 2014- 2018 – Een sterk Barendrecht. Doe mee! 2014
 • Collegeprogramma 2018-2022 – Barendrecht toekomstbestendig! 2018
 • Coalitieakkoord 2018-2022 – Eenheid in verscheidenheid 2018

Bergen op Zoom (2017) (2017)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

-

Bernheze (2019) (2019)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

-

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Brabantse Agenda Wonen 2017

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionaal Perspectief Wonen 2018

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

 • Bestuursprogramma Bemheze 2014-2018
 • Coalitieakkoord Bernheze 2018-2022 Samen Door

Boxtel (2020) (2020)

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Ladder voor duurzame verstedelijking bij woningbouwplannen

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015
 • Huisvestingswet 2014
 • Wet Ruimtelijke Ordening
 • Wet voorkeursrecht gemeenten
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionale Agenda Wonen
 • Regionale visie Beschermd Wonen

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Omgevingsvergunning
 • Urgentieverordening
 • Startersleningen

Overig

-

Breda (2021) (2021)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

-

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Provincie Noord-Brabant Brabantse Aanpak Leegstand 2018
 • Provincie Noord-Brabant Concept Perspectief wonen en woningbouw 2021

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

 • Bestuursakkoord 2014-2018 uit 2014
 • Bestuursakkoord 2015-2018 uit 2015
 • Bestuursakkoord Lef en Liefde 2018-2022 uit 2018

Brielle (2016) (2016)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionale woonvisie Voorne-Putten 2016-2020

Regionale regelgeving

 • Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband regio Rotterdam (SvWrR)

Lokale regelgeving

-

Overig

 • Collegeprogramma 2014-2018
 • Programmabegroting 2017-2020
 • Programmabegroting 2016-2019

Buren (2017) (2017)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015
 • Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting
 • BBSH (per 1 juli 2015 ingetrokken)

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

-

Delft (2020) (2020)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015
 • Omgevingswet

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

-

Dongen, Goirle, Loon op Zand (2018) (2018)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Grondwet
 • Woningwet 2015
 • Huisvestingswet 2014

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

-

Groene Hart (2021) (2021)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015
 • Huisvestingswet 2014

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

 • Regionale Agenda Wonen Midden- Holland 2019 inclusief Addendum uit 2020

Lokale regelgeving

Gouda:

 • Huisvestingsverordening Gouda 2019)
 • Verordening Startersleningen Gouda 2020
  Waddinxveen:
 • Verordening middenhuurwoningen Waddinxveen
  Zuidplas:
 • Huisvestingsverordening, 2019

Overig

-

Haarlemmermeer (2017) (2017)

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Ladder voor Duurzame Verstedelijking

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015
 • Huisvestingswet 2014

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Structuurvisie 2010
 • Provinciale woonvisie 2010

Provinciale regelgeving

 • Provinciale Ruimtelijke Verordening 2010

Regionale (beleids)nota('s)

 • Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040
 • Regionaal Actie Programma Wonen (RAP) 2016-2020
 • Samenwerkingsagenda Stadsregio Amsterdam: Versnelling bouwproductie 2016-2020

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

 • Collegeprogramma 2014-2018;

Heerenveen (2021) (2021)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionale afspraken Wonen 2013-2020 Woonregio Zuidoost Fryslan 2013

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

-

Heusden (2017) (2017)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

-

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Wat beweegt de woningmarkt in Brabant uit 2016

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionale Agenda Wonen Noordoost Brabant 2015
 • Regionaal woonkader uit 2015
 • De Langstraat, op een nieuwe leest geschoeid uit 2011 - Regionale visie/ambitie

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Huisvestingsverordening gemeente Heusden 2016

Overig

 • Coalitieprogramma 2014-2018

Hillegom en Lisse (2020) (2020)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2017

Regionale regelgeving

 • Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015

Lokale regelgeving

 • Verordening Starterslening (Hillegom 2013 en 2016, Lisse 2013 en 2015)

Overig

-

Hoogeveen (2017) (2017)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Huisvestingswet 2014

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

 • Programmabegroting 2017-2020

Koggenland (2021) (2021)

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Ladder voor duurzame verstedelijking bij woningbouwplannen

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015
 • Huisvestingswet 2014

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

 • Provinciale Ruimtelijke verordening Noord Holland

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionale Woonvisie Westfriesland 2017
 • Regionaal Actieprogramma West Friesland

Regionale regelgeving

 • Huisvestingsverordening Westfriesland
 • Woonverdelingssysteem Westfriesland
 • Urgentieverordening Westfriesland 2019

Lokale regelgeving

 • Verordening Starterslening gemeente Koggenland 2017

Overig

-

Leiden en Leiderdorp (2019) (2019)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionale Woonagenda 2017 Holland Rijnland

Regionale regelgeving

 • Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019

Lokale regelgeving

-

Overig

 • Beleidsakkoord Leiden 2014-2018 en 2018 – 2022
 • Coalitieakkoord Leiderdorp 2014 - 2018 en 2018 – 2022

Lochem (2022) (2022)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015
 • Huisvestingswet 2014

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Woonagenda Cleantech regio 2018

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

-

Maastricht (2020) (2020)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015
 • Huisvestingswet 2014
 • Bouwbesluit

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Provinciale Omgevingsvisie Limburg 2014

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionale Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg 2016

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

-

Medemblik (2020) (2020)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015
 • Huisvestingswet 2014

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Provinciale Woonvisie 2010-2020 Goed Wonen in Noord-Holland

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionale Woonvisie West Friesland 2017
 • Regionaal Actie Programma 2017-2020
 • Regionale toekomstvisie BW en MO

Regionale regelgeving

 • Huisvestingsverordening 2015 Regio West-Friesland
 • Regionale Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland 2019

Lokale regelgeving

-

Overig

-

Meijerijstad (2016) (2016)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Provinciale opgave 2012- 2021

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionale agenda wonen 2014

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

-

Meijerijstad (2021) (2021)

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Ladder voor duurzame verstedelijking bij woningbouwplannen

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015
 • Huisvestingswet 2014

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Brabantse Agenda Wonen 2017

Provinciale regelgeving

 • Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant 2021

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

-

Nijkerk (2020) (2020)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Omgevingswet

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

 • Coalitieakkoord 2018-2022 Verbinden met ambitie
 • Programmabegroting 2019
 • Kwaliteitshandvest 2017

Nijkerk (2020) (2020)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Structuurvisie Nijkerk Hoevelaken 2030
 • Regionale Woonagenda 2014
 • Regionale Woonagenda Food Valley 2018

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Verordening starterslening 2017

Overig

 • Coalitieakkoord 2018-2022 Verbinden met ambitie

Nunspeet en Oldebroek (2022) (2022)

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Ladder voor duurzame verstedelijking bij woningbouwplannen

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015
 • Huisvestingswet 2014
 • Bouwbesluit
 • Leegstandswet

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Woonvisie 2010 – 2019 Provincie Gelderland

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionale Woonvisie Noord-Veluwe 2014
 • Regionale intentieverklaring huisvesting arbeidsmigranten regio Noord-Veluwe 2013

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

Nunspeet:

 • Beleidsregel Woningbouw op Maat 2015
 • (Tijdelijke) beleidsregel Recreatieterrein omzetten in woonbestemming 2016
 • Huisvestingsverordening gemeente Nunspeet 2019
 • Urgentieregeling
 • Verordening Toekomst Bestendig Wonen lening 2020
  Oldenbroek:
 • Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 2020
 • Urgentieregeling
 • Verordening Sociale Woningbouw

Overig

Nunspeet:

 • Coalitieakkoord Koers voor de Toekomst 2014
 • Coalitieakkoord Duurzaam koers houden 2018-2022
  Oldenbroek:
 • Bestuursovereenkomst Samen Verantwoordelijk 2014 (ChristenUnie, Algemeen Belang Oldebroek en SGP)
 • Bestuursovereenkomst Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek 2018 (ChristenUnie, Algemeen Belang Oldebroek en SGP)

Olst-Wijhe (2019) (2019)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015
 • Huisvestingswet 2014
 • Wet ruimtelijke ordening

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Omgevingsvisie 2017 Provincie Overijssel.

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionale Woonvisie West-Over¡jssel 2014
 • Regionale woonafspraken West-Overijssel 2016

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Verordening Starterslening 2012 (opnieuwe vastgesteld in 2018)

Overig

 • Coalitieakkoord 2014-2018

Ommen (2016) (2016)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Woonafspraken Provincie Overijssel

Provinciale regelgeving

 • Omgevingsverordening
 • Leidraad beoordeling woonvisies

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Verordening Startersleningen 2013

Overig

-

Oosterhout (2017) (2017)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Beleidsregels voor subsidieverstrekking 2018
 • Verordening Blijverslening Gemeente Oosterhout 2017

Overig

-

Opmeer (2020) (2020)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015
 • Huisvestingswet 2014

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Provinciale Woonvisie 2010-2020 Goed Wonen in Noord-Holland

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionale Woonvisie West Friesland 2017
 • Regionaal Actie Programma 2017-2020
 • Regionale toekomstvisie BW en MO

Regionale regelgeving

 • Huisvestingsverordening 2015 Regio West-Friesland
 • Regionale Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland 2019

Lokale regelgeving

 • Urgentieverordening Gemeente Opmeer 2019

Overig

-

Purmerend en Beemster (2019) (2019)

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Ladder voor duurzame verstedelijking bij woningbouwplannen

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015
 • Huisvestingswet 2014

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Provinciale Structuurvisie 2040

Provinciale regelgeving

 • Provinciale Milieuverordening
 • Wegenverordening
 • Waterverordening

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Huisvestingsverordeningen van Purmerend en Beemster

Overig

-

Randstedelijke Rekenkamer (2019) (2019)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Zuid Holland, Noord Holland, Utrecht, Flevoland:
 • Wet ruimtelijke ordening
 • Grondwet
 • Flevoland:
 • Huisvestingswet

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Noord Holland:
 • Omgevingsvisie NH2050 2018
 • Woonvisie ‘Goed Wonen in Noord-Holland’ (2010)
 • Regionale Actie Programma’s (RAP’s) en Uitvoeringsprogramma’s
 • Zuid Holland:
 • Omgevingsvisie Zuid-Holland 2019
 • Module Kantoren, Wonen & Verstedelijking 2019
 • Programma Ruimte 2019
 • Actieprogramma Slim! Ruimtegebruik (2016)
 • Verstedelijkingsstrategie 2018
 • Utrecht:
  Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 (herijking 2016)
 • Beleidskader Binnenstedelijke ontwikkeling (2016)
 • Uitvoeringprogramma Binnenstedelijke ontwikkeling 2017-2021
 • Actie Agenda Woningmarkt 2018-2021
 • Flevoland
 • Omgevingsvisie FlevolandStraks 2017
 • Omgevingsprogramma provincie Flevoland 2019

Provinciale regelgeving

Noord Holland, Utrecht:

 • Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV)
  Zuid Holland:
 • Omgevingsverordening (Tot 1 april 2019: Verordening Ruimte 2014)

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

-

Rekenkamer Oost-Nederland (2018) (2018)

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Gelderland en Overijssel:
 • Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
 • Rijksladder voor duurzame verstedelijking
 • Integrale visie op de woningmarkt, Brief van de minister van BZK 2018
 • Lokale en regionale woonvisies, Ministerie van BZK 2017
 • Nationale woonagenda 2018-2021

Landelijke wetgeving

 • Gelderland en Overijssel:
 • Grondwet
 • Wet ruimtelijke ordening 2008
 • Woningwet 2015
 • Huisvestingswet 2014
 • Wet op de huurtoeslag
 • Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
 • Wet aanpak woonoverlast

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Overijssel:
 • Overijsselse ladder duurzame verstedelijking
 • Omgevingsvisie Overijssel 2009 en 2017
 • Gelderland:
 • Omgevingsvisie Gelderland 2018
 • Regionale Woonagenda en Woonprogrammering 2014

Provinciale regelgeving

 • Gelderland en Overijssel:
 • Provinciale ruimtelijke verordening
 • Overijssel:
 • Omgevingsverordening Overijssel 2009 en 2017.
 • Gelderland:
 • Omgevingsverordening Gelderland 2018

Regionale (beleids)nota('s)

 • Gelderland:
 • De Regionale Woonvisie Regio Noord-Veluwe 2015
 • Woonagenda rivierenland
 • Woonagenda Stedendriehoek 2015-2017
 • Overijssel:
 • Regionale woonvisies West-Overijssel en Twente

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Gelderland en Overijssel:
 • Lokale huisvestingsverordeningen

Overig

-

Rekenkamer Zeeland (2021) (2021)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

-Wet ruimtelijke ordening 2008 (wordt vervangen door de Omgevingswet)

 • Wet verhuurderheffing 2013

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Zeeuwse Woonagenda. Samen op weg naar een toekomstbestendige woningvoorraad 2021
 • Zeeuwse Omgevingsvisie 2021
 • Ruimte voor woonkwaliteit 2020

Provinciale regelgeving

 • Omgevingsverordening Zeeland 2018

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Lokale huisvestingsverordeningen

Overig

-

Ridderkerk (2021) (2021)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Rotterdamwet)
 • Huisvestingswet 2014

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Verstedelijkingsscenario 2020 van de Stadsregio Rotterdam
 • Regioakkoord Regio Rotterdam 2019
 • Regionale woonvisie regio Rotterdam
 • Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030

Regionale regelgeving

 • Ontwerpverordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2014

Lokale regelgeving

 • Verordening Starterslening Ridderkerk 2019
 • Verordening Blijverslening Ridderkerk 2017

Overig

-

Roosendaal (2016) (2016)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Wet Langdurige Zorg
 • Wmo

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

 • Programmabegroting 2015
 • Bestuursovereenkomst 2014-2018

Schiedam (2018) (2018)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015
 • Huisvestingswet 2014
 • Wet ruimtelijke ordening
 • Besluit ruimtelijke ordening
 • Leegstandswet

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Ontwerp woonvisie 2011-2020
 • Visie ruimte en mobiliteit (VRM), uit 2014

Provinciale regelgeving

 • Verordening Ruimte

Regionale (beleids)nota('s)

 • Verstedelijkingsscenario 2020 Regio Rotterdam Op weg naar een gezonde woningmarkt
 • De regionale woonvisie Dat spreken we af; Woningmarktstrategie
 • Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Huisvestingsverordening
 • Verordening Woonruimtebemiddeling
 • Verordening Woningvoorraadbeheer

Overig

 • Collegeprogramma 2010-2014

Sudwest-Fryslan (2021) (2021)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

-

Tilburg (2020) (2020)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regiovisie Beschermd Wonen 2018

Regionale regelgeving

 • Verordening middenhuur 2019

Lokale regelgeving

-

Overig

-

Uithoorn (2021) (2021)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Convenant Regio Greenport Aalsmeer inzake huisvesting van Europese arbeidsmigranten in de periode 2013 – 2018.
 • Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten, Noordkopgemeenten 2013

Regionale regelgeving

Lokale regelgeving

 • APV

Overig

-

Valkenswaard (2021) (2021)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

 • Verordening Ruimte Noord Brabant 2010

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

 • Verordening starterslening

Lokale regelgeving

-

Overig

-

Veenendaal (2019) (2019)

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Ladder voor duurzame verstedelijking bij woningbouwplannen
 • Nationale woonagenda 2018

Landelijke wetgeving

-

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Actie agenda Provincie Utrecht 2018

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionale woonagenda, FoodValley 2017

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

-

Veenendaal (2020) (2020)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

-

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Verordening Starterslening 2018

Overig

-

Veldhoven (2020) (2020)

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Ladder voor duurzame verstedelijking bij woningbouwplannen

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015
 • Wet Ruimtelijke Ordening
 • Bouwbesluit
 • Besluit Beheer Sociale Huursector
 • Huisvestingswet

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Bestuursconvenant Stedelijk Gebied 2013
 • Woonvisie Stedelijk Gebied Eindhoven

Regionale regelgeving

 • Urgentieverordening

Lokale regelgeving

 • Verordening starterslening 2019
 • Verordening stimuleringslening 2019

Overig

-

Venlo (2021) (2021)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015
 • Huisvestingswet 2014

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Woonvisie Regio Venlo e.o. 2006-2009
 • Woonvisie Regio Venlo 2011-2015
 • Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg 2016-2020
 • Regionale Woonvisie Noord Limburg 2020-2024

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

-

Voorst (2015) (2015)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015
 • Besluit Beheer Sociale Huursector
 • Wet Ruimtelijke Ordening
 • Wet op het overleg huurders verhuurder

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

 • Verordening startersleningen

Overig

-

Zaanstad (2020) (2020)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015
 • Huisvestingswet 2014

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Woondeal Metropoolregio Amsterdam en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Samenwerkingsagenda voor een toekomstbestendige woningmarkt 5 juli 2019

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

 • Begroting 2020-2023. Samen werken aan een mooier Zaanstad uit 2019

Zeist (2018) (2018)

Landelijke (beleids)nota('s)

 • Ladder voor Duurzame Verstedelijking

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015
 • Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH)
 • Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (het nieuwe BBSH)
 • Huisvestingswet 2014
 • Omgevingswet

Provinciale (beleids)nota('s)

-

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

-

Regionale regelgeving

 • Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019

Lokale regelgeving

-

Overig

-

Zwartewaterland (2020) (2020)

Landelijke (beleids)nota('s)

-

Landelijke wetgeving

 • Woningwet 2015

Provinciale (beleids)nota('s)

 • Omgevingsvisie 2017 Provincie Overijssel

Provinciale regelgeving

-

Regionale (beleids)nota('s)

 • Regionale Woonvisie West-Over¡jssel 2014
 • Regionale woonafspraken West-Overijssel 2016

Regionale regelgeving

-

Lokale regelgeving

-

Overig

 • Coalitieakkoord Samen Sterker 2014-2018

Handleiding

Bovenaan iedere pagina in dit metadossier vind je de hoofdonderwerpen uit de rapporten. Bij de hoofdonderwerpen Onderzoeksopzet en Uitkomsten hebben we (onder de paginatitel) ook de mogelijkheid gemaakt om te switchen tussen onderdelen. In Onderzoeksopzet kun je switchen tussen Hoofdvragen, Normen en Onderzoeksvragen, in Uitkomsten tussen Onderzoeksvragen, Conclusies en Aanbevelingen.

Op iedere pagina kun je met de groene knop Exporteer als CSV de informatie die daar getoond wordt exporteren naar je eigen computer. De blauwe knop Rekenkamers openen zorgt er voor dat alle gemeentes op deze pagina opengeklapt worden.

In de linker kolom van iedere pagina vind je filters. Je kunt de informatie filteren op Onderwerpen en op Rekenkamers (gemeentes). Het derde filter is Inwonersaantal: hiermee kun je gemeentes selecteren die vergelijkbaar zijn met 'jouw' gemeente.

Het filter Onderwerpen is bij iedere hoofdpagina anders, omdat de onderzochte onderwerpen natuurlijk verschillen per hoofdpagina.

Als je één van de filters onder Rekenkamers of Inwonersaantal hebt geselecteerd, blijft deze aan staan, ook als je naar een andere hoofdpagina gaat. Als je bijvoorbeeld het filter '20.000 tot 50.000' inwoners hebt aangeklikt plus het filter 'Amsterdam' zie je in de resultaten steeds alle gemeentes met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 50.000 *plus* Amsterdam.