Metadossier Woonbeleid

Onderzoeksopzet

Exporteer als CSV

Alphen aan de Rijn (2019) (2019)

Beleidskaders

 • De focus van de vraagstelling ligt op maatregelen die kunnen bijdragen aan het oplossen van het tekort aan woningen in Alphen aan den Rijn.

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

 • De focus van de vraagstelling ligt op maatregelen die kunnen bijdragen aan het oplossen van het tekort aan woningen in Alphen aan den Rijn.

Praktijk uitvoering Woonbeleid

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Amersfoort (2022) (2022)

Beleidskaders

Binnen welke ruimtelijk-juridische en maatschappelijke context opereert de gemeente Amersfoort op de woningmarkt? En hoe doeltreffend is het Deltaplan Woonopgave 2019-2030 binnen die context in de fasen van beleidsvorming, instrumenten, uitvoering & realisatie en raadsinformatie & bijsturing op basis van de huidige ervaringen?

Financiën

-

Sturing

Binnen welke ruimtelijk-juridische en maatschappelijke context opereert de gemeente Amersfoort op de woningmarkt? En hoe doeltreffend is het Deltaplan Woonopgave 2019-2030 binnen die context in de fasen van beleidsvorming, instrumenten, uitvoering & realisatie en raadsinformatie & bijsturing op basis van de huidige ervaringen?

Kaderstelling

Binnen welke ruimtelijk-juridische en maatschappelijke context opereert de gemeente Amersfoort op de woningmarkt? En hoe doeltreffend is het Deltaplan Woonopgave 2019-2030 binnen die context in de fasen van beleidsvorming, instrumenten, uitvoering & realisatie en raadsinformatie & bijsturing op basis van de huidige ervaringen?

Controle

Binnen welke ruimtelijk-juridische en maatschappelijke context opereert de gemeente Amersfoort op de woningmarkt? En hoe doeltreffend is het Deltaplan Woonopgave 2019-2030 binnen die context in de fasen van beleidsvorming, instrumenten, uitvoering & realisatie en raadsinformatie & bijsturing op basis van de huidige ervaringen?

Toezicht

-

Informatievoorziening

Binnen welke ruimtelijk-juridische en maatschappelijke context opereert de gemeente Amersfoort op de woningmarkt? En hoe doeltreffend is het Deltaplan Woonopgave 2019-2030 binnen die context in de fasen van beleidsvorming, instrumenten, uitvoering & realisatie en raadsinformatie & bijsturing op basis van de huidige ervaringen?

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

Binnen welke ruimtelijk-juridische en maatschappelijke context opereert de gemeente Amersfoort op de woningmarkt? En hoe doeltreffend is het Deltaplan Woonopgave 2019-2030 binnen die context in de fasen van beleidsvorming, instrumenten, uitvoering & realisatie en raadsinformatie & bijsturing op basis van de huidige ervaringen?

Prestaties

-

Resultaat

Binnen welke ruimtelijk-juridische en maatschappelijke context opereert de gemeente Amersfoort op de woningmarkt? En hoe doeltreffend is het Deltaplan Woonopgave 2019-2030 binnen die context in de fasen van beleidsvorming, instrumenten, uitvoering & realisatie en raadsinformatie & bijsturing op basis van de huidige ervaringen?

Effectiviteit

Binnen welke ruimtelijk-juridische en maatschappelijke context opereert de gemeente Amersfoort op de woningmarkt? En hoe doeltreffend is het Deltaplan Woonopgave 2019-2030 binnen die context in de fasen van beleidsvorming, instrumenten, uitvoering & realisatie en raadsinformatie & bijsturing op basis van de huidige ervaringen?

Efficiëntie

-

Amstelveen (2021) (2021)

Beleidskaders

 • Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de doelmatigheid en doeltreffendheid van het woonbeleid van de gemeente Amstelveen en de rollen van de raad en het college daarbij.

Financiën

-

Sturing

 • Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de doelmatigheid en doeltreffendheid van het woonbeleid van de gemeente Amstelveen en de rollen van de raad en het college daarbij.

Kaderstelling

 • Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de doelmatigheid en doeltreffendheid van het woonbeleid van de gemeente Amstelveen en de rollen van de raad en het college daarbij.

Controle

 • Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de doelmatigheid en doeltreffendheid van het woonbeleid van de gemeente Amstelveen en de rollen van de raad en het college daarbij.

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de doelmatigheid en doeltreffendheid van het woonbeleid van de gemeente Amstelveen en de rollen van de raad en het college daarbij.

Efficiëntie

 • Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de doelmatigheid en doeltreffendheid van het woonbeleid van de gemeente Amstelveen en de rollen van de raad en het college daarbij.

Amsterdam (2017) (2017)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

 • In welke mate benut het college beschikbare instrumenten en maatregelen om de grootste onevenwichtigheden in het woningaanbod te verminderen?

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

 • In welke mate benut het college beschikbare instrumenten en maatregelen om de grootste onevenwichtigheden in het woningaanbod te verminderen?

Praktijk uitvoering Woonbeleid

-

Prestaties

In welke mate benut het college beschikbare instrumenten en maatregelen om de grootste onevenwichtigheden in het woningaanbod te verminderen?

Resultaat

In welke mate benut het college beschikbare instrumenten en maatregelen om de grootste onevenwichtigheden in het woningaanbod te verminderen?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Barendrecht (2022) (2022)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

 • Hoe en in welke mate leidt het woonbeleid van de gemeente Barendrecht tot een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de Barendrechtse woningmarkt?

Prestaties

-

Resultaat

 • Hoe en in welke mate leidt het woonbeleid van de gemeente Barendrecht tot een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de Barendrechtse woningmarkt?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Bergen op Zoom (2017) (2017)

Beleidskaders

 • In hoeverre leidt het beleid van de gemeente er toe dat in samenwerking tussen de gemeente en andere betrokkenen een zodanig samenhangend geheel van huisvesting, zorg, voorzieningen en leefomgeving tot stand komt dat ouderen nu en in de toekomst in staat worden gesteld om zelfstandig te kunnen blijven wonen?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

 • In hoeverre leidt het beleid van de gemeente er toe dat in samenwerking tussen de gemeente en andere betrokkenen een zodanig samenhangend geheel van huisvesting, zorg, voorzieningen en leefomgeving tot stand komt dat ouderen nu en in de toekomst in staat worden gesteld om zelfstandig te kunnen blijven wonen?

Praktijk uitvoering Woonbeleid

 • In hoeverre leidt het beleid van de gemeente er toe dat in samenwerking tussen de gemeente en andere betrokkenen een zodanig samenhangend geheel van huisvesting, zorg, voorzieningen en leefomgeving tot stand komt dat ouderen nu en in de toekomst in staat worden gesteld om zelfstandig te kunnen blijven wonen?

Prestaties

-

Resultaat

 • In hoeverre leidt het beleid van de gemeente er toe dat in samenwerking tussen de gemeente en andere betrokkenen een zodanig samenhangend geheel van huisvesting, zorg, voorzieningen en leefomgeving tot stand komt dat ouderen nu en in de toekomst in staat worden gesteld om zelfstandig te kunnen blijven wonen?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Bernheze (2019) (2019)

Beleidskaders

 • In hoeverre heeft het door de gemeente Bernheze in de periode 2014 - 2018 gevoerde beleid ertoe geleid dat de taakstelling met betrekking tot realisatie van de woningbouw is behaald en wat is de invloed van de Woonvisie 2016 – 2021 hierop?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

-

Prestaties

 • In hoeverre heeft het door de gemeente Bernheze in de periode 2014 - 2018 gevoerde beleid ertoe geleid dat de taakstelling met betrekking tot realisatie van de woningbouw is behaald en wat is de invloed van de Woonvisie 2016 – 2021 hierop?

Resultaat

 • In hoeverre heeft het door de gemeente Bernheze in de periode 2014 - 2018 gevoerde beleid ertoe geleid dat de taakstelling met betrekking tot realisatie van de woningbouw is behaald en wat is de invloed van de Woonvisie 2016 – 2021 hierop?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Boxtel (2020) (2020)

Beleidskaders

 • Hoe ziet het Boxtels woonbeleid eruit, welke rolverdeling wordt bij de beleidsbepaling en bij de uitvoering gehanteerd en welke resultaten worden behaald?

Financiën

-

Sturing

 • Hoe ziet het Boxtels woonbeleid eruit, welke rolverdeling wordt bij de beleidsbepaling en bij de uitvoering gehanteerd en welke resultaten worden behaald?

Kaderstelling

 • Hoe ziet het Boxtels woonbeleid eruit, welke rolverdeling wordt bij de beleidsbepaling en bij de uitvoering gehanteerd en welke resultaten worden behaald?

Controle

 • Hoe ziet het Boxtels woonbeleid eruit, welke rolverdeling wordt bij de beleidsbepaling en bij de uitvoering gehanteerd en welke resultaten worden behaald?

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

 • Hoe ziet het Boxtels woonbeleid eruit, welke rolverdeling wordt bij de beleidsbepaling en bij de uitvoering gehanteerd en welke resultaten worden behaald?

Praktijk uitvoering Woonbeleid

 • Hoe ziet het Boxtels woonbeleid eruit, welke rolverdeling wordt bij de beleidsbepaling en bij de uitvoering gehanteerd en welke resultaten worden behaald?

Prestaties

-

Resultaat

 • Hoe ziet het Boxtels woonbeleid eruit, welke rolverdeling wordt bij de beleidsbepaling en bij de uitvoering gehanteerd en welke resultaten worden behaald?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Breda (2021) (2021)

Beleidskaders

 • In hoeverre heeft de gemeente Breda haar doelen ten aanzien van kantoren en de ombouw naar woningen gehaald in de periode 2011- juni 2021 en welke aanbevelingen zijn in deze te doen?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

 • In hoeverre heeft de gemeente Breda haar doelen ten aanzien van kantoren en de ombouw naar woningen gehaald in de periode 2011- juni 2021 en welke aanbevelingen zijn in deze te doen?

Prestaties

 • In hoeverre heeft de gemeente Breda haar doelen ten aanzien van kantoren en de ombouw naar woningen gehaald in de periode 2011- juni 2021 en welke aanbevelingen zijn in deze te doen?

Resultaat

 • In hoeverre heeft de gemeente Breda haar doelen ten aanzien van kantoren en de ombouw naar woningen gehaald in de periode 2011- juni 2021 en welke aanbevelingen zijn in deze te doen?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Brielle (2016) (2016)

Beleidskaders

 • Hoe verloopt de informatievoorziening over de realisatie van de ambities en doelen uit de regionale en lokale woonvisie aan de gemeenteraad van Brielle, en stelt dit de raad in staat zijn kaderstellende en controlerende rol uit te voeren?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

 • Hoe verloopt de informatievoorziening over de realisatie van de ambities en doelen uit de regionale en lokale woonvisie aan de gemeenteraad van Brielle, en stelt dit de raad in staat zijn kaderstellende en controlerende rol uit te voeren?

Controle

 • Hoe verloopt de informatievoorziening over de realisatie van de ambities en doelen uit de regionale en lokale woonvisie aan de gemeenteraad van Brielle, en stelt dit de raad in staat zijn kaderstellende en controlerende rol uit te voeren?

Toezicht

 • Hoe verloopt de informatievoorziening over de realisatie van de ambities en doelen uit de regionale en lokale woonvisie aan de gemeenteraad van Brielle, en stelt dit de raad in staat zijn kaderstellende en controlerende rol uit te voeren?

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

-

Prestaties

-

Resultaat

 • Hoe verloopt de informatievoorziening over de realisatie van de ambities en doelen uit de regionale en lokale woonvisie aan de gemeenteraad van Brielle, en stelt dit de raad in staat zijn kaderstellende en controlerende rol uit te voeren?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Buren (2017) (2017)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

 • Wij hebben de ambitie om met deze rekenkamerbrief een bijdrage te leveren aan de evaluatie van de prestatieafspraken 2017 en de samenwerkingsovereenkomst 2017-2021, en daarmee aan (uw rol bij) de totstandkoming en inhoud van de prestatieafspraken 2018.

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

 • Wij hebben de ambitie om met deze rekenkamerbrief een bijdrage te leveren aan de evaluatie van de prestatieafspraken 2017 en de samenwerkingsovereenkomst 2017-2021, en daarmee aan (uw rol bij) de totstandkoming en inhoud van de prestatieafspraken 2018.

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Delft (2020) (2020)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Dongen, Goirle, Loon op Zand (2018) (2018)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

-

Prestaties

 • Wat is de gemiddelde zoektijd voor een sociale-huurwoning en wat zijn de verschillen in de zoektijd per doelgroep (leeftijd, inkomen, huishoudenssamenstelling) en per woonvoorkeur (type woning, prijsklasse, buurt)?

Resultaat

 • Wat is de gemiddelde zoektijd voor een sociale-huurwoning en wat zijn de verschillen in de zoektijd per doelgroep (leeftijd, inkomen, huishoudenssamenstelling) en per woonvoorkeur (type woning, prijsklasse, buurt)?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Groene Hart (2021) (2021)

Beleidskaders

 • De vraag die in dit onderzoek centraal staat heeft betrekking op het evalueren van de match tussen de doelen van het woonbeleid en harde marktgegevens en prognoses.
 • In het verlengde daarvan staat centraal of de uitvoering voldoet aan de wettelijke kaders en regelgeving (rechtmatigheid).

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

-

Prestaties

-

Resultaat

 • De vraag die in dit onderzoek centraal staat heeft betrekking op het evalueren van de match tussen de doelen van het woonbeleid en harde marktgegevens en prognoses.

Effectiviteit

 • Daarnaast is inzicht in de mate van doorwerking (doeltreffendheid) en de effectiviteit van de instrumenten en activiteiten die de gemeente heeft ingezet om de geformuleerde doelen te behalen (doelmatigheid) onderwerp van dit onderzoek.

Efficiëntie

 • Daarnaast is inzicht in de mate van doorwerking (doeltreffendheid) en de effectiviteit van de instrumenten en activiteiten die de gemeente heeft ingezet om de geformuleerde doelen te behalen (doelmatigheid) onderwerp van dit onderzoek.

Haarlemmermeer (2017) (2017)

Beleidskaders

 • In hoeverre is het woonbeleid toekomstbestendig?

Financiën

-

Sturing

 • In hoeverre speelt de gemeente in op de huidige situatie op de woningmarkt?

Kaderstelling

 • In hoeverre speelt de gemeente in op de huidige situatie op de woningmarkt?
 • Wat is de invloed die de gemeenteraad daarop kan uitoefenen?

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Heerenveen (2021) (2021)

Beleidskaders

 • De RKC wil met dit evaluatieonderzoek nagaan hoe de gemeente tot en met 2020 uitvoering heeft gegeven aan de woonvisie en of de (tussen)doelen van de woonvisie zijn bereikt.

Financiën

-

Sturing

 • De RKC wil met dit evaluatieonderzoek nagaan hoe de gemeente tot en met 2020 uitvoering heeft gegeven aan de woonvisie en of de (tussen)doelen van de woonvisie zijn bereikt.

Kaderstelling

 • De RKC wil met dit evaluatieonderzoek nagaan hoe de gemeente tot en met 2020 uitvoering heeft gegeven aan de woonvisie en of de (tussen)doelen van de woonvisie zijn bereikt.

Controle

 • De RKC wil met dit evaluatieonderzoek nagaan hoe de gemeente tot en met 2020 uitvoering heeft gegeven aan de woonvisie en of de (tussen)doelen van de woonvisie zijn bereikt.

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

 • De RKC wil met dit evaluatieonderzoek nagaan hoe de gemeente tot en met 2020 uitvoering heeft gegeven aan de woonvisie en of de (tussen)doelen van de woonvisie zijn bereikt.

Prestaties

 • De RKC wil met dit evaluatieonderzoek nagaan hoe de gemeente tot en met 2020 uitvoering heeft gegeven aan de woonvisie en of de (tussen)doelen van de woonvisie zijn bereikt.

Resultaat

 • De RKC wil met dit evaluatieonderzoek nagaan hoe de gemeente tot en met 2020 uitvoering heeft gegeven aan de woonvisie en of de (tussen)doelen van de woonvisie zijn bereikt.

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Heusden (2017) (2017)

Beleidskaders

 • Hoe heeft de gemeenteraad van Heusden zijn rol in het sturen en monitoren van de realisatie van de ambities in het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid (woonbeleid) vormgegeven en kan deze verder versterkt worden?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

 • Hoe heeft de gemeenteraad van Heusden zijn rol in het sturen en monitoren van de realisatie van de ambities in het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid (woonbeleid) vormgegeven en kan deze verder versterkt worden?

Controle

 • Hoe heeft de gemeenteraad van Heusden zijn rol in het sturen en monitoren van de realisatie van de ambities in het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid (woonbeleid) vormgegeven en kan deze verder versterkt worden?

Toezicht

 • Hoe heeft de gemeenteraad van Heusden zijn rol in het sturen en monitoren van de realisatie van de ambities in het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid (woonbeleid) vormgegeven en kan deze verder versterkt worden?

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Hillegom en Lisse (2020) (2020)

Beleidskaders

 • In hoeverre heeft het beleid voor starters geresulteerd in kansen op de woningmarkt?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

 • In hoeverre heeft het beleid voor starters geresulteerd in kansen op de woningmarkt?

Prestaties

-

Resultaat

 • In hoeverre heeft het beleid voor starters geresulteerd in kansen op de woningmarkt?

Effectiviteit

 • In hoeverre heeft het beleid voor starters geresulteerd in kansen op de woningmarkt?

Efficiëntie

-

Hoogeveen (2017) (2017)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

 • Hoe verloopt de huisvesting van statushouders in de gemeente Hoogeveen en in hoeverre gebeurt dat op doelmatige en doeltreffende wijze?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Hoe verloopt de huisvesting van statushouders in de gemeente Hoogeveen en in hoeverre gebeurt dat op doelmatige en doeltreffende wijze?

Efficiëntie

 • Hoe verloopt de huisvesting van statushouders in de gemeente Hoogeveen en in hoeverre gebeurt dat op doelmatige en doeltreffende wijze?

Koggenland (2021) (2021)

Beleidskaders

 • In hoeverre is het woonbeleid van de gemeente Koggenland in de raadsperiode 2018-2022 doeltreffend (focus gevarieerde woningbouw en CPO)?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

 • In hoeverre heeft de raad hierbij invulling gegeven aan zijn rol?

Controle

 • In hoeverre heeft de raad hierbij invulling gegeven aan zijn rol?

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

-

Prestaties

-

Resultaat

 • In hoeverre is het woonbeleid van de gemeente Koggenland in de raadsperiode 2018-2022 doeltreffend (focus gevarieerde woningbouw en CPO)?

Effectiviteit

 • In hoeverre is het woonbeleid van de gemeente Koggenland in de raadsperiode 2018-2022 doeltreffend (focus gevarieerde woningbouw en CPO)?

Efficiëntie

-

Leiden en Leiderdorp (2019) (2019)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

 • Op welke wijze kunnen de gemeenteraden de grip op de woningbouwopgave bevorderen?

Controle

 • Op welke wijze kunnen de gemeenteraden de grip op de woningbouwopgave bevorderen?

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

 • In hoeverre zijn de woningbouwopgaven van Leiden en Leiderdorp haalbaar?

Prestaties

 • In hoeverre zijn de woningbouwopgaven van Leiden en Leiderdorp haalbaar?

Resultaat

 • In hoeverre zijn de woningbouwopgaven van Leiden en Leiderdorp haalbaar ?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Lochem (2022) (2022)

Beleidskaders

 • In hoeverre zijn de gemeentelijke doelen op het gebied van wonen door de gemeente in de afgelopen vijf jaar gerealiseerd?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

 • Welke mogelijkheden voor (bij)sturing heeft de gemeenteraad op op het gebied van wonen met focus op beschikbaarheid en betaalbaarheid?
 • op welke wijze kan het instrumentarium beter worden benut?

Controle

 • Welke mogelijkheden voor (bij)sturing heeft de gemeenteraad op op het gebied van wonen met focus op beschikbaarheid en betaalbaarheid?
 • op welke wijze kan het instrumentarium beter worden benut?

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

-

Prestaties

 • In hoeverre zijn de gemeentelijke doelen op het gebied van wonen door de gemeente in de afgelopen vijf jaar gerealiseerd?

Resultaat

 • In hoeverre zijn de gemeentelijke doelen op het gebied van wonen door de gemeente in de afgelopen vijf jaar gerealiseerd?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Maastricht (2020) (2020)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

 • De rekenkamer beoordeelt of de gemeente de haar ter beschikking staande instrumenten weloverwogen inzet en of deze op een consistente manier worden ingezet. Twee doelgroepen in het huisvestingsbeleid krijgen in dit onderzoek specifiek aandacht:
  a) personen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning in Maastricht
  b) studenten van de Maastrichtse onderwijsinstellingen die een studentenwoning of kamer in Maastricht nodig hebben.

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

 • De rekenkamer beoordeelt of de gemeente de haar ter beschikking staande instrumenten weloverwogen inzet en of deze op een consistente manier worden ingezet. Twee doelgroepen in het huisvestingsbeleid krijgen in dit onderzoek specifiek aandacht:
  a) personen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning in Maastricht
  b) studenten van de Maastrichtse onderwijsinstellingen die een studentenwoning of kamer in Maastricht nodig hebben.

Prestaties

-

Resultaat

 • De rekenkamer beoordeelt of de gemeente de haar ter beschikking staande instrumenten weloverwogen inzet en of deze op een consistente manier worden ingezet. Twee doelgroepen in het huisvestingsbeleid krijgen in dit onderzoek specifiek aandacht:
  a) personen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning in Maastricht
  b) studenten van de Maastrichtse onderwijsinstellingen die een studentenwoning of kamer in Maastricht nodig hebben.

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Medemblik (2020) (2020)

Beleidskaders

 • Hoe is de doeltreffendheid van de prestatieafspraken als invulling van de lokale woonvisie?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

 • Wat betekent dit voor de rolinvulling (kaderstelling, volksvertegenwoordiging en controle) door de raad op het gebied van het huisvestingsbeleid bij de totstandkoming van de woonvisie en prestatieafspraken?

Controle

 • Wat betekent dit voor de rolinvulling (kaderstelling, volksvertegenwoordiging en controle) door de raad op het gebied van het huisvestingsbeleid bij de totstandkoming van de woonvisie en prestatieafspraken?

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Hoe is de doeltreffendheid van de prestatieafspraken als invulling van de lokale woonvisie?

Efficiëntie

-

Meijerijstad (2016) (2016)

Beleidskaders

 • Hoe kunnen de raden van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel hun rol in het sturen en monitoren van realisatie van de ambities in de woonvisies vormgeven en versterken?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

 • Hoe kunnen de raden van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel hun rol in het sturen en monitoren van realisatie van de ambities in de woonvisies vormgeven en versterken?

Controle

 • Hoe kunnen de raden van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel hun rol in het sturen en monitoren van realisatie van de ambities in de woonvisies vormgeven en versterken?

Toezicht

 • Hoe kunnen de raden van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel hun rol in het sturen en monitoren van realisatie van de ambities in de woonvisies vormgeven en versterken?

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

-

Prestaties

-

Resultaat

 • Hoe kunnen de raden van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel hun rol in het sturen en monitoren van realisatie van de ambities in de woonvisies vormgeven en versterken?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Meijerijstad (2021) (2021)

Beleidskaders

 • In hoeverre doet de gemeente Meierijstad wat mogelijkerwijs binnen haar invloedssfeer ligt om woningopgave te versnellen, en zijn deze (voor)genomen maatregelen zinvol gegeven de opgave die er ligt?

Financiën

-

Sturing

 • In hoeverre doet de gemeente Meierijstad wat mogelijkerwijs binnen haar invloedssfeer ligt om woningopgave te versnellen, en zijn deze (voor)genomen maatregelen zinvol gegeven de opgave die er ligt?

Kaderstelling

 • In hoeverre doet de gemeente Meierijstad wat mogelijkerwijs binnen haar invloedssfeer ligt om woningopgave te versnellen, en zijn deze (voor)genomen maatregelen zinvol gegeven de opgave die er ligt?

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

 • In hoeverre doet de gemeente Meierijstad wat mogelijkerwijs binnen haar invloedssfeer ligt om woningopgave te versnellen, en zijn deze (voor)genomen maatregelen zinvol gegeven de opgave die er ligt?

Prestaties

 • In hoeverre doet de gemeente Meierijstad wat mogelijkerwijs binnen haar invloedssfeer ligt om woningopgave te versnellen, en zijn deze (voor)genomen maatregelen zinvol gegeven de opgave die er ligt?

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Nijkerk (2020) (2020)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

 • In hoeverre is de dienstverlening bij de aanvraag van producten en diensten (bouw en wonen) en meldingen in de openbare ruimte (woonomgeving) van de gemeente Nijkerk effectief en wat zijn verklaringen voor de achterblijvende prestaties ten opzichte van het gemiddelde in Nederland?

Prestaties

 • In hoeverre is de dienstverlening bij de aanvraag van producten en diensten (bouw en wonen) en meldingen in de openbare ruimte (woonomgeving) van de gemeente Nijkerk effectief en wat zijn verklaringen voor de achterblijvende prestaties ten opzichte van het gemiddelde in Nederland?

Resultaat

-

Effectiviteit

 • In hoeverre is de dienstverlening bij de aanvraag van producten en diensten (bouw en wonen) en meldingen in de openbare ruimte (woonomgeving) van de gemeente Nijkerk effectief en wat zijn verklaringen voor de achterblijvende prestaties ten opzichte van het gemiddelde in Nederland?

Efficiëntie

-

Nijkerk (2020) (2020)

Beleidskaders

 • Het onderzoek heeft tot doel om te bepalen of het woonbeleid van de gemeente Nijkerk effectief is.

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Het onderzoek heeft tot doel om te bepalen of het woonbeleid van de gemeente Nijkerk effectief is.

Efficiëntie

-

Nunspeet en Oldebroek (2022) (2022)

Beleidskaders

Op welke wijze is het woonbeleid in de periode 2014-2020 tot stand gekomen en uitgevoerd (al dan niet samen met de verschillende actoren), is dit doeltreffend en doelmatig geweest voor de lokale woningmarkt als het gaat om voldoende passende woningen voor verschillende doelgroepen en heeft de gemeenteraad daarop effectief kunnen sturen en welke leerpunten zijn er voor de toekomst?

Financiën

-

Sturing

Op welke wijze is het woonbeleid in de periode 2014-2020 tot stand gekomen en uitgevoerd (al dan niet samen met de verschillende actoren), is dit doeltreffend en doelmatig geweest voor de lokale woningmarkt als het gaat om voldoende passende woningen voor verschillende doelgroepen en heeft de gemeenteraad daarop effectief kunnen sturen en welke leerpunten zijn er voor de toekomst?

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

Op welke wijze is het woonbeleid in de periode 2014-2020 tot stand gekomen en uitgevoerd (al dan niet samen met de verschillende actoren), is dit doeltreffend en doelmatig geweest voor de lokale woningmarkt als het gaat om voldoende passende woningen voor verschillende doelgroepen en heeft de gemeenteraad daarop effectief kunnen sturen en welke leerpunten zijn er voor de toekomst?

Prestaties

Op welke wijze is het woonbeleid in de periode 2014-2020 tot stand gekomen en uitgevoerd (al dan niet samen met de verschillende actoren), is dit doeltreffend en doelmatig geweest voor de lokale woningmarkt als het gaat om voldoende passende woningen voor verschillende doelgroepen en heeft de gemeenteraad daarop effectief kunnen sturen en welke leerpunten zijn er voor de toekomst?

Resultaat

Op welke wijze is het woonbeleid in de periode 2014-2020 tot stand gekomen en uitgevoerd (al dan niet samen met de verschillende actoren), is dit doeltreffend en doelmatig geweest voor de lokale woningmarkt als het gaat om voldoende passende woningen voor verschillende doelgroepen en heeft de gemeenteraad daarop effectief kunnen sturen en welke leerpunten zijn er voor de toekomst?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Olst-Wijhe (2019) (2019)

Beleidskaders

 • Op welke wijze heeft de gemeente Olst-Wijhe het woonbeleid uitgevoerd (al dan niet samen met de verschillende actoren), is dit doeltreffend en doelmatig en in hoeverre stuurt de gemeenteraad daarop?”

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

 • Op welke wijze heeft de gemeente Olst-Wijhe het woonbeleid uitgevoerd (al dan niet samen met de verschillende actoren), is dit doeltreffend en doelmatig en in hoeverre stuurt de gemeenteraad daarop?”

Controle

 • Op welke wijze heeft de gemeente Olst-Wijhe het woonbeleid uitgevoerd (al dan niet samen met de verschillende actoren), is dit doeltreffend en doelmatig en in hoeverre stuurt de gemeenteraad daarop?”

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

 • Op welke wijze heeft de gemeente Olst-Wijhe het woonbeleid uitgevoerd (al dan niet samen met de verschillende actoren), is dit doeltreffend en doelmatig en in hoeverre stuurt de gemeenteraad daarop?”

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Op welke wijze heeft de gemeente Olst-Wijhe het woonbeleid uitgevoerd (al dan niet samen met de verschillende actoren), is dit doeltreffend en doelmatig en in hoeverre stuurt de gemeenteraad daarop?”

Efficiëntie

 • Op welke wijze heeft de gemeente Olst-Wijhe het woonbeleid uitgevoerd (al dan niet samen met de verschillende actoren), is dit doeltreffend en doelmatig en in hoeverre stuurt de gemeenteraad daarop?”

Ommen (2016) (2016)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

 • Heeft de gemeenteraad voldoende sturingsmogelijkheden en weet zij die te benutten?

Controle

 • Heeft de gemeenteraad voldoende sturingsmogelijkheden en weet zij die te benutten?

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

 • Sluit het woningaanbod aan bij de ontwikkelingen die Ommen graag wil?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Oosterhout (2017) (2017)

Beleidskaders

 • In welke mate en op welke wijze draagt het beleid van de gemeente eraan bij dat de samenwerking tussen de gemeente en andere betrokkenen een zodanig samenhangend geheel van huisvesting, zorg, voorzieningen en leefomgeving oplevert, dat ouderen in staat blijken te zijn nu en in de toekomst zelfstandig te kunnen blijven wonen?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

 • In welke mate en op welke wijze draagt het beleid van de gemeente eraan bij dat de samenwerking tussen de gemeente en andere betrokkenen een zodanig samenhangend geheel van huisvesting, zorg, voorzieningen en leefomgeving oplevert, dat ouderen in staat blijken te zijn nu en in de toekomst zelfstandig te kunnen blijven wonen?

Praktijk uitvoering Woonbeleid

 • In welke mate en op welke wijze draagt het beleid van de gemeente eraan bij dat de samenwerking tussen de gemeente en andere betrokkenen een zodanig samenhangend geheel van huisvesting, zorg, voorzieningen en leefomgeving oplevert, dat ouderen in staat blijken te zijn nu en in de toekomst zelfstandig te kunnen blijven wonen?

Prestaties

-

Resultaat

 • In welke mate en op welke wijze draagt het beleid van de gemeente eraan bij dat de samenwerking tussen de gemeente en andere betrokkenen een zodanig samenhangend geheel van huisvesting, zorg, voorzieningen en leefomgeving oplevert, dat ouderen in staat blijken te zijn nu en in de toekomst zelfstandig te kunnen blijven wonen?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Opmeer (2020) (2020)

Beleidskaders

 • Hoe is de doeltreffendheid van de prestatieafspraken als invulling van de lokale woonvisie?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

 • Wat betekent dit voor de rolinvulling (kaderstelling, volksvertegenwoordiging en controle) door de raad op het gebied van het huisvestingsbeleid bij de totstandkoming van de woonvisie en prestatieafspraken?

Controle

 • Wat betekent dit voor de rolinvulling (kaderstelling, volksvertegenwoordiging en controle) door de raad op het gebied van het huisvestingsbeleid bij de totstandkoming van de woonvisie en prestatieafspraken?

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Hoe is de doeltreffendheid van de prestatieafspraken als invulling van de lokale woonvisie?

Efficiëntie

-

Purmerend en Beemster (2019) (2019)

Beleidskaders

 • ln hoeverre zljn met de uitvoering van het woonbeleid van Purmerend en Beemster in de periode 2012 tot 2018 de gestelde ambities gerealiseerd?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

 • ln hoeverre zljn met de uitvoering van het woonbeleid van Purmerend en Beemster in de periode 2012 tot 2018 de gestelde ambities gerealiseerd?

Prestaties

-

Resultaat

 • ln hoeverre zljn met de uitvoering van het woonbeleid van Purmerend en Beemster in de periode 2012 tot 2018 de gestelde ambities gerealiseerd?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Randstedelijke Rekenkamer (2019) (2019)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

 • Op welke wijze hebben de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland invulling gegeven aan hun regierol op het gebied van wonen en hoe verloopt de uitvoering daarvan?

Kaderstelling

 • Op welke wijze hebben de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland invulling gegeven aan hun regierol op het gebied van wonen en hoe verloopt de uitvoering daarvan?

Controle

 • Op welke wijze hebben de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland invulling gegeven aan hun regierol op het gebied van wonen en hoe verloopt de uitvoering daarvan?

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

 • Op welke wijze hebben de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland invulling gegeven aan hun regierol op het gebied van wonen en hoe verloopt de uitvoering daarvan?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Rekenkamer Oost-Nederland (2018) (2018)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

 • In hoeverre slaagt de provincie er in om haar regierol op het gebied van programmeren van woonaanbod adequaat in te vullen?

Kaderstelling

 • In hoeverre slaagt de provincie er in om haar regierol op het gebied van programmeren van woonaanbod adequaat in te vullen?

Controle

 • In hoeverre slaagt de provincie er in om haar regierol op het gebied van programmeren van woonaanbod adequaat in te vullen?

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

 • In hoeverre slaagt de provincie er in om haar regierol op het gebied van programmeren van woonaanbod adequaat in te vullen?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Rekenkamer Zeeland (2021) (2021)

Beleidskaders

 • Beschikt Provinciale Staten over een beleidsinstrumentarium waarmee de Provincie (in het bijzonder PS) aantoonbaar effectief sturing kan geven aan de Zeeuwse woonmarkt?

Financiën

-

Sturing

 • Beschikt Provinciale Staten over een beleidsinstrumentarium waarmee de Provincie (in het bijzonder PS) aantoonbaar effectief sturing kan geven aan de Zeeuwse woonmarkt?

Kaderstelling

 • Beschikt Provinciale Staten over een beleidsinstrumentarium waarmee de Provincie (in het bijzonder PS) aantoonbaar effectief sturing kan geven aan de Zeeuwse woonmarkt?

Controle

 • Beschikt Provinciale Staten over een beleidsinstrumentarium waarmee de Provincie (in het bijzonder PS) aantoonbaar effectief sturing kan geven aan de Zeeuwse woonmarkt?

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Ridderkerk (2021) (2021)

Beleidskaders

 • In hoeverre zijn de gemeentelijke doelen op het gebied van wonen door de gemeente gerealiseerd en welke mogelijkheden voor (bij)sturing heeft de gemeenteraad op dit terrein?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

 • In hoeverre zijn de gemeentelijke doelen op het gebied van wonen door de gemeente gerealiseerd en welke mogelijkheden voor (bij)sturing heeft de gemeenteraad op dit terrein?

Controle

 • In hoeverre zijn de gemeentelijke doelen op het gebied van wonen door de gemeente gerealiseerd en welke mogelijkheden voor (bij)sturing heeft de gemeenteraad op dit terrein?

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

 • In hoeverre zijn de gemeentelijke doelen op het gebied van wonen door de gemeente gerealiseerd en welke mogelijkheden voor (bij)sturing heeft de gemeenteraad op dit terrein?

Prestaties

 • In hoeverre zijn de gemeentelijke doelen op het gebied van wonen door de gemeente gerealiseerd en welke mogelijkheden voor (bij)sturing heeft de gemeenteraad op dit terrein?

Resultaat

 • In hoeverre zijn de gemeentelijke doelen op het gebied van wonen door de gemeente gerealiseerd en welke mogelijkheden voor (bij)sturing heeft de gemeenteraad op dit terrein?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Roosendaal (2016) (2016)

Beleidskaders

 • In hoeverre is het huisvestingsbeleid voor ouderen bij de gemeente Roosendaal als doeltreffend, doelmatig en actueel aan te merken?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • In hoeverre is het huisvestingsbeleid voor ouderen bij de gemeente Roosendaal als doeltreffend, doelmatig en actueel aan te merken?

Efficiëntie

 • In hoeverre is het huisvestingsbeleid voor ouderen bij de gemeente Roosendaal als doeltreffend, doelmatig en actueel aan te merken?

Schiedam (2018) (2018)

Beleidskaders

 • Is het woonbeleid van de gemeente Schiedam doeltreffend en op welke wijze heeft de gemeente dit efficiënt (al dan niet samen met de verschillende actoren) uitgevoerd en is dit in het kader van de Woningwet 2015 nog rechtmatig?”

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

 • Is het woonbeleid van de gemeente Schiedam doeltreffend en op welke wijze heeft de gemeente dit efficiënt (al dan niet samen met de verschillende actoren) uitgevoerd en is dit in het kader van de Woningwet 2015 nog rechtmatig?”

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Is het woonbeleid van de gemeente Schiedam doeltreffend en op welke wijze heeft de gemeente dit efficiënt (al dan niet samen met de verschillende actoren) uitgevoerd en is dit in het kader van de Woningwet 2015 nog rechtmatig?”

Efficiëntie

'- Is het woonbeleid van de gemeente Schiedam doeltreffend en op welke wijze heeft de gemeente dit efficiënt (al dan niet samen met de verschillende actoren) uitgevoerd en is dit in het kader van de Woningwet 2015 nog rechtmatig?”

Sudwest-Fryslan (2021) (2021)

Beleidskaders

 • Op welke wijze voorziet de gemeente Súdwest-Fryslân in de woonbehoefte van haar inwoners? In hoeverre en op welke wijze speelt de gemeente daarmee in op de (toekomstige) ontwikkelingen daarin?

Financiën

-

Sturing

 • Op welke wijze voorziet de gemeente Súdwest-Fryslân in de woonbehoefte van haar inwoners? In hoeverre en op welke wijze speelt de gemeente daarmee in op de (toekomstige) ontwikkelingen daarin?

Kaderstelling

 • Op welke wijze voorziet de gemeente Súdwest-Fryslân in de woonbehoefte van haar inwoners? In hoeverre en op welke wijze speelt de gemeente daarmee in op de (toekomstige) ontwikkelingen daarin?

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

 • Op welke wijze voorziet de gemeente Súdwest-Fryslân in de woonbehoefte van haar inwoners? In hoeverre en op welke wijze speelt de gemeente daarmee in op de (toekomstige) ontwikkelingen daarin?

Praktijk uitvoering Woonbeleid

 • Op welke wijze voorziet de gemeente Súdwest-Fryslân in de woonbehoefte van haar inwoners? In hoeverre en op welke wijze speelt de gemeente daarmee in op de (toekomstige) ontwikkelingen daarin?

Prestaties

-

Resultaat

 • Op welke wijze voorziet de gemeente Súdwest-Fryslân in de woonbehoefte van haar inwoners? In hoeverre en op welke wijze speelt de gemeente daarmee in op de (toekomstige) ontwikkelingen daarin?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Tilburg (2020) (2020)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

 • In welke mate sluit het aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente Tilburg aan op de vraag vanuit de doelgroep en hoe verhoudt zich dat tot de beleving van inwoners van de gemeente Tilburg, mede in het licht van de leefbaarheid in wijken en dorpen?

Prestaties

-

Resultaat

 • In welke mate sluit het aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente Tilburg aan op de vraag vanuit de doelgroep en hoe verhoudt zich dat tot de beleving van inwoners van de gemeente Tilburg, mede in het licht van de leefbaarheid in wijken en dorpen?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Uithoorn (2021) (2021)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

"Met dit onderzoek wil de Rekenkamer:

 • Inzicht geven in de informatievoorziening van de gemeente Uithoorn ten behoeve van de kaderstellende en controlerende rol van de raad.

Controle

"Met dit onderzoek wil de Rekenkamer:

 • Inzicht geven in de informatievoorziening van de gemeente Uithoorn ten behoeve van de kaderstellende en controlerende rol van de raad.

Toezicht

"Met dit onderzoek wil de Rekenkamer:

 • Inzicht geven in de informatievoorziening van de gemeente Uithoorn ten behoeve van de kaderstellende en controlerende rol van de raad.

Informatievoorziening

"Met dit onderzoek wil de Rekenkamer:

 • Inzicht geven in de informatievoorziening van de gemeente Uithoorn ten behoeve van de kaderstellende en controlerende rol van de raad.

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

Met dit onderzoek wil de Rekenkamer:

 • Inzicht geven in omvang, situatie en (mogelijke) knelpunten rond arbeidsmigranten, in Uithoorn maar ook de vergelijking met omliggende gemeenten en andere referentiegemeenten in Nederland.

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Valkenswaard (2021) (2021)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

-

Prestaties

-

Resultaat

 • In hoeverre heeft het beleid voor starters geresulteerd in kansen op de woningmarkt en is het de gemeente gelukt om jongeren en jonge gezinnen vast te houden of aan te trekken?

Effectiviteit

 • In hoeverre heeft het beleid voor starters geresulteerd in kansen op de woningmarkt en is het de gemeente gelukt om jongeren en jonge gezinnen vast te houden of aan te trekken?

Efficiëntie

-

Veenendaal (2019) (2019)

Beleidskaders

 • In welke mate is het woonbeleid van de gemeente Veenendaal over de afgelopen jaren effectief geweest?
 • Met welke opgaven op de woningmarkt dient het gemeentelijk woonbeleid voor de komende jaren rekening te houden?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • In welke mate is het woonbeleid van de gemeente Veenendaal over de afgelopen jaren effectief geweest?

Efficiëntie

-

Veenendaal (2020) (2020)

Beleidskaders

 • Is er sprake van specifiek beleid voor jongerenhuisvesting en in welke mate zijn de voorwaarden aanwezig om tot doeltreffend en doelmatig woonbeleid voor jongeren te komen?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

 • Is er sprake van specifiek beleid voor jongerenhuisvesting en in welke mate zijn de voorwaarden aanwezig om tot doeltreffend en doelmatig woonbeleid voor jongeren te komen?

Praktijk uitvoering Woonbeleid

-

Prestaties

 • Is er sprake van specifiek beleid voor jongerenhuisvesting en in welke mate zijn de voorwaarden aanwezig om tot doeltreffend en doelmatig woonbeleid voor jongeren te komen?

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Is er sprake van specifiek beleid voor jongerenhuisvesting en in welke mate zijn de voorwaarden aanwezig om tot doeltreffend en doelmatig woonbeleid voor jongeren te komen?

Efficiëntie

 • Is er sprake van specifiek beleid voor jongerenhuisvesting en in welke mate zijn de voorwaarden aanwezig om tot doeltreffend en doelmatig woonbeleid voor jongeren te komen?

Veldhoven (2020) (2020)

Beleidskaders

 • Met het onderzoek wordt beoogd:
  inzicht bieden in het woonbeleid, de uitvoering daarvan en in de wijze, waarop de verschillende betrokkenen hun rol spelen.

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

 • Met het onderzoek wordt beoogd: inzicht bieden in het woonbeleid, de uitvoering daarvan en in de wijze, waarop de verschillende betrokkenen hun rol spelen.

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Venlo (2021) (2021)

Beleidskaders

 • Welke lessen zijn er te leren uit de vorige lokale woonvisie (2016-2021), het bijbehorende uitvoeringsprogramma en de prestatieafspraken?”

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

 • Welke lessen zijn er te leren uit de vorige lokale woonvisie (2016-2021), het bijbehorende uitvoeringsprogramma en de prestatieafspraken?”

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Voorst (2015) (2015)

Beleidskaders

 • In hoeverre draagt de samenwerking van de gemeente Voorst met woningcorporatie Goed Wonen bij aan een doelmatig en doeltreffend gemeentelijk woonbeleid?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

 • In hoeverre draagt de samenwerking van de gemeente Voorst met woningcorporatie Goed Wonen bij aan een doelmatig en doeltreffend gemeentelijk woonbeleid?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • In hoeverre draagt de samenwerking van de gemeente Voorst met woningcorporatie Goed Wonen bij aan een doelmatig en doeltreffend gemeentelijk woonbeleid?

Efficiëntie

 • In hoeverre draagt de samenwerking van de gemeente Voorst met woningcorporatie Goed Wonen bij aan een doelmatig en doeltreffend gemeentelijk woonbeleid?

Zaanstad (2020) (2020)

Beleidskaders

 • Is het woonbeleid om te komen tot een meer divers en passend woningaanbod goed vormgegeven?

Financiën

-

Sturing

 • Is het woonbeleid om te komen tot een meer divers en passend woningaanbod goed vormgegeven?

Kaderstelling

 • Is het woonbeleid om te komen tot een meer divers en passend woningaanbod goed vormgegeven?

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Zeist (2018) (2018)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

 • Welke lessen kunnen getrokken worden uit de processen rondom de prestatieafspraken 2013-2015 en 2016?
 • Hoe kunnen de prestatieafspraken ‘nieuwe stijl’ van de gemeente Zeist met de woningcorporaties Woongoed Zeist en RK Woningbouwvereniging en de huurdersorganisaties bijdragen aan een doelmatig en doeltreffend gemeentelijk woonbeleid?

Praktijk uitvoering Woonbeleid

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Hoe kunnen de prestatieafspraken ‘nieuwe stijl’ van de gemeente Zeist met de woningcorporaties Woongoed Zeist en RK Woningbouwvereniging en de huurdersorganisaties bijdragen aan een doelmatig en doeltreffend gemeentelijk woonbeleid?

Efficiëntie

 • Hoe kunnen de prestatieafspraken ‘nieuwe stijl’ van de gemeente Zeist met de woningcorporaties Woongoed Zeist en RK Woningbouwvereniging en de huurdersorganisaties bijdragen aan een doelmatig en doeltreffend gemeentelijk woonbeleid?

Zwartewaterland (2020) (2020)

Beleidskaders

 • Op welke wijze heeft de gemeente Zwartewaterland het woonbeleid uítgevoerd (al dan niet somen met de verschillende actoren) en is dit doeltreffend en doelmatíg?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Woonbeleid

 • Op welke wijze heeft de gemeente Zwartewaterland het woonbeleid uítgevoerd (al dan niet somen met de verschillende actoren) en is dit doeltreffend en doelmatíg?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Op welke wijze heeft de gemeente Zwartewaterland het woonbeleid uítgevoerd (al dan niet somen met de verschillende actoren) en is dit doeltreffend en doelmatíg?

Efficiëntie

 • Op welke wijze heeft de gemeente Zwartewaterland het woonbeleid uítgevoerd (al dan niet somen met de verschillende actoren) en is dit doeltreffend en doelmatíg?

Handleiding

Bovenaan iedere pagina in dit metadossier vind je de hoofdonderwerpen uit de rapporten. Bij de hoofdonderwerpen Onderzoeksopzet en Uitkomsten hebben we (onder de paginatitel) ook de mogelijkheid gemaakt om te switchen tussen onderdelen. In Onderzoeksopzet kun je switchen tussen Hoofdvragen, Normen en Onderzoeksvragen, in Uitkomsten tussen Onderzoeksvragen, Conclusies en Aanbevelingen.

Op iedere pagina kun je met de groene knop Exporteer als CSV de informatie die daar getoond wordt exporteren naar je eigen computer. De blauwe knop Rekenkamers openen zorgt er voor dat alle gemeentes op deze pagina opengeklapt worden.

In de linker kolom van iedere pagina vind je filters. Je kunt de informatie filteren op Onderwerpen en op Rekenkamers (gemeentes). Het derde filter is Inwonersaantal: hiermee kun je gemeentes selecteren die vergelijkbaar zijn met 'jouw' gemeente.

Het filter Onderwerpen is bij iedere hoofdpagina anders, omdat de onderzochte onderwerpen natuurlijk verschillen per hoofdpagina.

Als je één van de filters onder Rekenkamers of Inwonersaantal hebt geselecteerd, blijft deze aan staan, ook als je naar een andere hoofdpagina gaat. Als je bijvoorbeeld het filter '20.000 tot 50.000' inwoners hebt aangeklikt plus het filter 'Amsterdam' zie je in de resultaten steeds alle gemeentes met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 50.000 *plus* Amsterdam.